التماس دعا !

برایت دعا کردم ،

برایم دعا کن

تا آسمان را دوباره حس کنم ...

/ 5 نظر / 33 بازدید
صدای سکوت

آسمان فرصت پرواز بلند است است ولي قصه اينجاست چه اندازه کبوتر باشي... [گل]

الهدی

الهی توان حس کردن آسمان را به بهار ارزانی ده....