پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

خالی از نگاه

  قاب عکس خالیست!                               و من                                         باز نگاهت را گم کرده‌ام  
/ 8 نظر / 17 بازدید

آمدی!

  چشم به راهت بودم ، نیامدی چشم انتظارت شدم ، نیامدی چشم‌هایم را بستم                               آمدی!  
/ 15 نظر / 20 بازدید